Kattes Modevisning

Bilder från visningen

Johanna Nyberg

Fotograf: Anton Tegendal (bilder får användas vid angivande av fotograf, kontakta: anton_tegendal@hotmail.com)